OnZE DIENSTEN

Controle/Auditwerkzaamheden berusten op strikt deontologische principes, waarvan het beroepsgeheim en de onafhankelijkheid essentiële elementen zijn.

De actuele economische context doet de behoeften van de ondernemingen onophoudelijk groeien op het gebied van risicoanalyse. Tevens is het essentieel dat men zeker is van de getrouwheid van de informatie waarop men zich baseert om een beslissing te nemen.

Onze audit diensten vullen deze behoeften in via een combinatie van hoge technische bekwaamheid en het behandelen van de dossiers volgens extern aanvaarde normen. Naast de commissarisverklaring bij de (statutaire en geconsolideerde) jaarrekening verzorgen wij financieel gerelateerde diensten zoals:

Due diligence in het kader van een overdracht van een vennootschap

Waardering van ondernemingen

Evaluatie van de interne controle

Begeleiding bij implementatie van normen IFRS/ IAS/ US GAAP

Wettelijke opdrachten (inbrengen in natura, quasi inbrengen, omzettingen, fusies, splitsingen,…)

Begeleiding bij familiale opvolging

Adviseren bij herstructureringen

Neem contact op

Ontdek hoe wij u kunnen helpen